Kvalita

Prvotřídní kvalita a spolehlivost našich výrobků je základem spokojenosti našich zákazníků. Abychom mohli tyto požadavky na kvalitu splnit, systematicky a neustále optimalizujeme procesní řetězec vzniku výrobků a tím si dlouhodobě zajišťujeme náš úspěch.

Snahu o prvotřídní kvalitu chápeme jako závazek pro každého jednotlivého zaměstnance. Tohoto výsledku dosahujeme díky motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům a neustálým společným vývojem našich výrobků a procesů.

 

Od roku 2001 jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, od roku 2005 svařovací certifikace dle ČSN EN ISO 3834 a od roku 2015 certifikace dle ČSN EN 1090-2.

V roce 2019 jsme byli auditováni a získali jsme osvědčení o zařazení mezi dodavatele k poskytování služeb pro zakázky jaderného i nejaderného typu firmy ŠKODA JS a.s.