O společnosti

Na trhu působíme již od roku 1994

Od začátku jsme si vytyčili za cíl vyrábět inovativní a vysoce kvalitní výrobky s vysokou hodnotou pro zákazníka v oboru ocelových konstrukcí.

Svou činnost zaměřujeme především na výrobu svařovaných ocelových a nerezových konstrukcí, součástí nákladních automobilů a zemních strojů. Do roku 2017 jsme se zabývali i výrobou a montáží komínů a komínových komponentů, v tomto roce se komínová divize odštěpila na samostatnou firmu ROKA komíny s.r.o.

Výrobní plochy závodu mají v současnosti 6600m2. Dílny jsou vybaveny nejmodernější technologií.

Na úspěchu a dobrém jménu firmy se podílí více než 120 stálých kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Od roku 2017 jsme součástí finanční skupiny CEIP - Central Europe Industry Partners.

ROKA Industry spol. s r.o. JIHLAVAN, a.s. ELCOM, a. s. BMH spol. s r. o. KBNK s.r.o.
CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s.

Vyrábíme pro

Stavebnictví

Stavebnictví

Energetika

Energetika

Automatizace

Automatizace

Průmyslové stroje

Průmyslové stroje

Zemědělství

Zemědělství

Těžební průmysl

Těžební průmysl

Transport

Transport

Automotive

Automotive

Dotační programy

Evropská unie

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy ROKA Industry, spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013402

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Ústecký kraj

 

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016

Název projektu: Inovace příčníku řezacího stroje

http://www.kr-ustecky.cz